Polityka prywatności

jako właściciel serwisu ebok.tytan.pl/ (dalej określana jako serwis), dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisie.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

1)     Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (RODO) jest  z siedzibą przy ,

2)     Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:  

 lub korespondencyjnie na adres RODO.

3)     W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 RODO przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

4)     Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Ponadto podstawą przetwarzania w celu marketingu własnego administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

5)     Podanie danych wymaganych do korzystania z serwisu jest dobrowolne.

6)     Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?

 Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

7)     Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające). Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności.

Przekazujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8)     Dane osobowe Użytkowników nie posiadających Konta w serwisie przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

9)     Możesz złożyć do nas wniosek dotyczący Twoich danych w zakresie:

 Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz celu przetwarzania.

10)   Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11)   Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.